Welkom bij Aeqol Psychomedisch Centrum

Mijn naam is drs. Deborah Pierau, en in mijn praktijk bied ik betrokken geestelijke gezondheidszorg (GGZ basis) aan mensen die het nodig hebben. Aeqol Psychomedisch Centrum is een kleinschalige praktijk, die met respect en betrokkenheid geestelijke ondersteuning biedt aan een diverse groep mensen. Ik biedt professionele basis GGZ aan zowel individuen als gezinnen, waarbij respect, menselijkheid en betrokkenheid voor centraal staan. Leest u verder over Wie ik ben, Wie ik kan helpen en Hoe ik dat doe.