Welkom bij Aeqol Psychomedisch Centrum

Wij bieden betrokken geestelijke gezondheidszorg (GGZ basis) aan mensen die het nodig hebben. Wij zijn een kleinschalige praktijk, die met respect en betrokkenheid geestelijke ondersteuning biedt aan een diverse groep mensen. Wij bieden professionele basis GGZ aan zowel individuen als gezinnen, waarbij respect, menselijkheid en betrokkenheid voor centraal staan. Leest u verder over Wie wij zijn, Wie wij helpen en Hoe we dat doen.