Tarieven, statuten en voorwaarden


Voor behandelingen die worden betaald uit de verzekering, werken wij met de wettelijke tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): NZA Tarieven Basis GGZ 2017. Onze praktijk werkt gecontracteerd samen met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, CZ, VGZ en bijbehorende labels. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u minder krijgt uitbetaald door uw verzekeraar. Sommige restitutiepolissen betalen wel 100% uit. Het resterende bedrag, wordt kwijtgescholden. Het eigen risico dient u wel, indien ingehouden op de uitbetaling, door de verzekeraar, aan ons te betalen.

De eigen tarieven voor zorg die niet door de verzekering wordt betaald bedragen € 90, – per consult (60 minuten).

Indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt (no show), wordt er een tarief van € 75.- per gemaakte afspraak in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De voorwaarden m.b.t. de no-show tarieven:

Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal er een tarief van € 75.- in rekening worden gebracht.

Aeqol Psychomedisch Centrum is geregistreerd bij de SVR. Via de volgende links vindt u informatie met betrekking tot Klachten en Geschillen. Verdere informatie over onze organisatie vindt u in het Kwaliteitsstatuut.