Tarieven, statuten en voorwaarden


Voor behandelingen die worden betaald uit de verzekering, werk ik met de wettelijke tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): NZA Tarieven Basis GGZ 2022. Aeqol Psychomedisch Centrum werkt gecontracteerd samen met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, VGZ en bijbehorende labels. Wij hebben geen contracten met Menzis en CZ; cliënten die verzekerd zijn bij deze verzekeraars moeten de kosten zelf betalen en bij de verzekeraar declareren. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat u minder krijgt uitbetaald door uw verzekeraar. Sommige restitutiepolissen betalen wel 100% uit.

De eigen tarieven voor zorg die niet door de verzekering wordt betaald, bedragen € 120, – per consult (60 minuten).

Indien de cliënt niet op de afspraak verschijnt (no show), wordt er een tarief van € 75.- per gemaakte afspraak in rekening gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De voorwaarden m.b.t. de no-show tarieven:

Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal er een tarief van € 75.- in rekening worden gebracht.

Aeqol Psychomedisch Centrum is geregistreerd bij de SVR. Via de volgende links vindt u informatie met betrekking tot Klachten en Geschillen. Verdere informatie over de organisatie vindt u in het Kwaliteitsstatuut.

U kun meer lezen over de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg in de Patientfolder zorgprestatiemodel.