Wie kunnen wij helpen?


Aeqol Psychomedisch Centrum biedt geestelijke gezondheidszorg (GGZ basis) aan individuen, gezinnen en beroepsgroepen. Mw. drs. Deborah Pierau is Orthopedagoog en Gezondheidspsycholoog en is gespecialiseerd in gedrags-, leer- en opvoedingsproblematiek alsook zingevings- en identiteitsproblematiek. Vanwege haar vorming als Gezondheidspsycholoog én Orthopedagoog is zij bij uitstek in staat om zowel individuele als gezinsgebonden problematiek te behandelen. Wij bieden hulp aan bij de volgende problematiek:

 • Stemmingsproblemen
 • Angst en dwang
 • Regulatie problemen
 • Psychosomatische klachten
 • Emotionele problemen met ontwikkelingsfasen
 • Relatieproblemen
 • Problemen rond werk en opleiding
 • Trauma
 • Acculturatie problemen
 • Persoonlijke problemen
 • Zingevings- en identiteitsproblemen

Herkent u één of meer van deze problemen? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via onze contactgegevens.